Jeżeli w Państwa firmie zaistniała sytuacja kryzysowa bądź potrzebujecie dokonać restrukturyzacji Waszej firmy oferujemy zarządzanie kryzysowe.

W związku z faktem, że współpracujemy z wieloma podmiotami, jesteśmy w stanie przenieść na Wasz grunt najlepsze praktyki, uwzględniając specyfikę Waszego przedsiębiorstwa jak i branży w której działacie.

Oferujemy:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie działem logistyki
  • Zarządzanie magazynem