Audyt logistyczny to ocena stanu logistyki firmy lub jej wydzielonego elementu. Pozwala on dokonać pełnej analizy sytuacji oraz zidentyfikowania kluczowych problemów w badanym zakresie.

Wskazuje możliwości usprawnienia badanych obszarów oraz podjęcia odpowiednich decyzji biznesowych. Audyt który Państwu proponujemy uwzględnia wszystkie kluczowe elementy.

Oferujemy:

  • Audyt logistyczny przedsiębiorstwa
  • Audyt systemu informatycznego
  • Audyt procesów logistycznych
  • Audyt logistyczny produkcji
  • Audyt logistyczny magazynu
  • Audyt kosztowy logistyki